VIKTÓRIA

VIKTÓRIA
VIKTÓRIA
Lokácia
KOŠICKÁ ULICA, BRATISLAVA
Developer Projektu
DOAS, a.s.
Košická 56, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Štruktúrované kabelážne systémy
  • Optické kostrové rozvody
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Systém kontroly vstupu (SKV) 
  • Priemyselná televízia (CCTV)
  • Dverový a domový komunikačný systém