Slaboprúdové inštalácie

V oblasti slaboprúdových inštalácií využívame overené inovatívne technológie umožňujúce integráciu so silnoprúdovou inštaláciou a systémami riadenia budov. V súčasnosti zákazníkom poskytujeme kompletnú starostlivosť v uvedenej oblasti od návrhov riešení cez projekčnú prípravu a  spracovanie, komplexnú dodávku zastrešenú projektovým manažmentom počas realizácie a následnú servisnú podporu všetkých inštalovaných technológii.

Štruktúrované kábelážne systémy
Telekomunikačné rozvody a zariadenia
Dátové centrá
Elektrická požiarna signalizácia
Domáci evakuačný rozhlas
Stabilné hasiace zariadenia plynové
Detekcia plynov CO, CO2, Metan
Poplachový systém na hlásenie narušenia
Systémy kontroly vstupu
Dochádzkové systémy
Systémy priemyselnej televízie

Všetky referencie z oblasti slaboprúdu