NECTEL Team
O spoločnosti
Spoločnosť NECTEL, spol. s r.o. bola založená v roku 1993 ako montážna organizácia so zameraním na montáž slaboprúdových rozvodov a pobočkových telefónnych ústrední. V priebehu krátkeho času sa pôvodné poslanie montážnej organizácie rozšírilo na komplexné poskytovanie služieb v oblasti silnoprúdových elektroinštalácií, dátových, telekomunikačných a signalizačných technológií a sietí.

Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami elektroinštalačných technológií sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia.

Spoločnosť NECTEL, spol. s r.o. sa špecializuje na budovanie moderných, inovatívnych a vzájomne prepojených (inteligentných) silnoprúdových a slaboprúdových infraštruktúr pre administratívne objekty, bytové komplexy a obchodné centrá. V súčasnosti poskytuje zákazníkom kompletnú starostlivosť v uvedenej oblasti od návrhov riešení, projekčným spracovaním daných riešení, komplexnou dodávkou a realizáciou zastrešenou projektovým manažmentom počas realizácie a následnou servisnou podporou všetkých inštalovaných technológii.

Štruktúra spoločnosti je prispôsobená na minimalizáciu dodatkových režijných nákladov. Modulárne usporiadanie zamestnancov umožňuje efektívne využívanie pracovných síl a robí tak spoločnosť mimoriadne pružnou, schopnou zvládnuť bez akýchkoľvek ďalších problémov zákazky malého i veľkého rozsahu.

NECTEL, spol. s r.o. ponúka spojenie s inováciou...

Departments
Obchodné oddelenie

Obchodné oddelenie disponuje technickou a projekčnou podporou, zabezpečuje bezprostredný kontakt so zákazníkmi. Vytváranie ponúk, návrhov a špecifikácií, umožňuje zákazníkom optimálne rozhodovanie na základe variantných návrhov, funkčno-technických i cenových špecifikácií.

Technické oddelenie

Technické oddelenie tvorí skupina špecialistov na silnoprúdové, telekomunikačné, informačné a signalizačné technológie, ktorá zabezpečuje pre zákazníka garanciu špičkového funkčno-technického a optimálneho cenového riešenia.

Montážna zložka

Montážna zložka tvorí najväčšiu časť z celkového počtu zamestnancov. Je tvorená skúsenými a vysoko odbornými montážnymi pracovníkmi, čo umožňuje zvládnuť montážne práce ľubovoľného rozsahu vo veľmi krátkych termínoch a na vysokej odbornej úrovni.