Kontakt

Spoločnosť NECTEL, spol. s r.o. sídli vo vlastnom areáli na Hrachovej ulici č.18D v Bratislave.
Spoločnosť disponuje vlastnými kancelárskymi priestormi, skladovými halami a výrobnou halou.
Adresa
NECTEL, spol. s r.o.
Hrachová 18D
821 05 Bratislava
Telefón
+4212 / 43 33 00 88
+4212 / 32 66 09 11
+4212 / 32 66 09 12
+4212 / 43 33 00 88
obchodné meno / meno:

NECTEL spol. s r.o.

sídlo / bydlisko:

Hrachová 18D, 82105 Bratislava

IČ DPH:

SK2020319730

DIČ:

2020319730

IČO:

31 362 141

bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.,
office Bratislava,
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2971 2004

zastúpený:

Ing. Juraj Nemec, konateľ