Dlhodobé ciele spoločnosti

Langfristige Ziele der Gesellschaft
Dlhodobé ciele spoločnosti
  1. Vytvoriť stabilnú, prosperujúcu spoločnosť, ktorej rozvoj pramení z pochopenia potrieb a očakávaní našich zákazníkov.
  2. Úplne obmedziť akékoľvek pracovné úrazy a ohrozenia zdravia.
  3. Chrániť životné prostredie a postupne minimalizovať negatívne dopady na environment.
  4. Plniť a dodržiavať všetky súvisiace právne a iné požiadavky.