Elektroinštalácie

V oblasti elektroinštalácií poskytujeme v súčasnosti zákazníkom kompletnú starostlivosť od návrhov riešení cez projekčnú prípravu a  spracovanie, komplexnú dodávku zastrešenú projektovým manažmentom počas realizácie a následnú servisnú podporu nainštalovaných technológii.

Bleskozvody a uzemnenie
VN rozvodne do 22 kV
Trafostanice
NN rozvodne
Káblové a prípojnicové rozvody
Výroba rozvádzačov NN
Umelé osvetlenie, zásuvkové inštalácie
Prevádzkové rozvody silnoprúdu a MaR
Inteligentné elektroinštalácie EIB/KNX
Záložné zdroje a dieselagregáty