SKY PARK

SKY PARK – Obytný súbor Čulenova -  veža „B“  a veža „C“
SKY PARK
Lokácia
Obytný súbor Čulenova - veža „B“ a veža „C“, Bratislava
Developer Projektu
PENTA GROUP SKY PARK RESIDENCES, s.r.o.
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
  • Záložný zdroj  el. energie
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  • Slaboprúdové rozvody
  • Domový komunikačný systém
Komplexná servisná podpora