Projekcia a poradenstvo

Poradenstvo

Činnosť spoločnosti NECTEL, spol. s r.o. vychádza z budovania vzťahov na báze vzájomnej dôvery. Od prvého kontaktu so zákazníkom je poskytovaná poradenská služba. Táto spočíva v oboznámení zákazníka so širokou ponukou existujúcich technológií a hlbším uvedením ho do danej problematiky. Pre reálnejšiu predstavu nasadenia daných technológií v praxi poskytujeme referencie už realizovaných stavieb. Po vzájomnej konzultácii so zákazníkom sa snažíme presne špecifikovať jeho požiadavku. Na jej základe vieme vo veľmi krátkom čase predložiť niekoľko predbežných návrhov, štúdií a rozpočtov, za pomoci ktorých si zákazník môže zvoliť technické riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje jeho požiadavkám. Práve správnou voľbou navrhovaných systémov sa zvýši úroveň technického prostredia zákazníka a tým i jeho konkurencie schopnosť.

Projekcia

Projekčná činnosť je jednou z ďalších neoddeliteľných súčastí komplexnej dodávky elektroinštalačných technológií. Spoločnosť NECTEL, spol. s r.o. poskytuje projekčnú činnosť v nasledovných oblastiach:

 • Elektrické silové zariadenia a rozvody NN
  • Trafostanice
  • NN/VN rozvodne
  • Umelé osvetlenie, zásuvkové inštalácie
  • Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 •   Inteligentné elektroinštalácie EIB/KNX
  • Inteligentné budovy
  • Nízkoenergetické objekty a domy
 •   Systémy merania a regulácie
 •   Slaboprúdové inštalácie
  • Štruktúrované kábelážne systémy, telekomunikačné rozvody
  • Systémy požiarnej bezpečnosti budov
   • Elektrická požiarna signalizácia
   • Domáci evakuačný rozhlas
  • Systémy na ochranu majetku a osôb
   • Poplachový systém na hlásenie narušenia
   • Systémy kontroly vstupu
   • Kamerové systémy

 

Vaša spokojnosť je ocenením našej práce, nový impulz pre nás a dobrý pocit, že daný problém bol vyriešený na kvalitnej technickej úrovni.