Referencie

V súčasnosti poskytujeme zákazníkom ucelené riešenia pre veľké i malé technologické súbory. Štruktúra spoločnosti je prispôsobená na minimalizáciu dodatkových režijných nákladov.