SKY PARK

SKY PARK
SKY PARK
Lokácia
Obytný súbor Čulenova - veža „B“ a veža „C“, Bratislava
Developer Projektu
PENTA GROUP SKY PARK RESIDENCES, s.r.o.
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  • Slaboprúdové rozvody
  • Domový komunikačný systém
Komplexná servisná podpora