VACI CORNER OFFICE

04_referencia_slaboprud_vaci_corner
VACI CORNER OFFICE
Lokácia
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 150.
Developer Projektu
HB Reavis
Karadžičova 12, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Štruktúrované kabelážne systémy 
  • Telekomunikačné rozvody a zariadenia 
  • Optické kostrové rozvody
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Systém kontroly vstupu (SKV) 
  • Priemyselná televízia (CCTV)
  • Dverový komunikačný systém