ROSUM

ROSUM
ROSUM
Lokácia
BAJKALSKÁ UL., BRATISLAVA
Developer Projektu
PENTA GOUP
Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Silnoprúdová inštalácia - Nájomné priestory
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Štruktúrovaná kabeláž
  • Zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu
  • Parkovací systém