Polyfunkčný objekt DOAS

Polyfunkčný objekt DOAS
Polyfunkčný objekt DOAS
Lokácia
Košická ulica, Bratislava
Developer Projektu
DOAS a.s.
Košická ul., Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  • Štruktúrované kabelážne systémy
  • Telekomunikačné rozvody a zariadenia
  • Optické kostrové rozvody
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Systém kontroly vstupu (SKV) 
  • Priemyselná televízia (CCTV)