OBYTNÝ SÚBOR ZLATÉ KRÍDLO

OBYTNÝ SÚBOR ZLATÉ KRÍDLO
OBYTNÝ SÚBOR ZLATÉ KRÍDLO
Lokácia
BRATISLAVA - RAČA
Developer Projektu
DOAS, a.s.
Košická 56, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
  • Náhradný zdroj el. energie (UPS)
  • Bleskozvod a uzemnenie
  • Vonkajšie rozvody NN
  • Verejné osvetlenie
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Domový komunikačný systém