OBYTNÝ SÚBOR REZIDENCIA PRI MÝTE – I. + II. ETAPA

OBYTNÝ SÚBOR REZIDENCIA PRI MÝTE – I. + II. ETAPA
OBYTNÝ SÚBOR REZIDENCIA PRI MÝTE – I. + II. ETAPA
Lokácia
ŠKULTÉTYHO UL. BRATISLAVA
Developer Projektu
Bavint, s.r.o.
Digital Park II, Eisteinova 25, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
  • Náhradný zdroj el. energie (UPS)
  • Bleskozvod a uzemnenie
  • Vonkajšie rozvody NN
  • Verejné osvetlenie
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Domový komunikačný systém
Komplexná servisná podpora