NÁKUPNÉ CENTRUM M-PARK

NÁKUPNÉ CENTRUM M-PARK
NÁKUPNÉ CENTRUM M-PARK
Lokácia
CENTRUM 8, POVAŽSKÁ BYSTRICA
Developer Projektu
MGM, s.r.o.
Hliny 2719, Považská Bystrica

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
  • Náhradný zdroj el. energie (UPS)
  • Bleskozvod a uzemnenie
  • Vonkajšie rozvody NN
  • Verejné osvetlenie