GTC JAROŠOVA OC

GTC JAROŠOVA OC
GTC JAROŠOVA OC
Lokácia
JAROŠOVA ULICA, BRATISLAVA
Developer Projektu
GTC Jarošova s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
 • Umelé a núdzové osvetlenie
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Výroba el. rozvádzačov
 • EIB / Bticino Inteligentná elektroinštalácia
 • Náhradný zdroj el. energie (Diesel)
 • Vonkajšie a areálové rozvody NN
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
 • Štruktúrované kabelážne systémy
 • Telekomunikačné rozvody a zariadenia
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
 • Systém kontroly vstupu (SKV) 
 • Priemyselná televízia (CCTV)
 • Dverový komunikačný systém