DIGITAL PARK III

DIGITAL PARK III
DIGITAL PARK III
Lokácia
EINSTEINOVA ULICA, BRATISLAVA
Developer Projektu
PENTA INVESTMENTS, s. r. o.
Einsteinova 25, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
 • Umelé a núdzové osvetlenie
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Bleskozvod a uzemnenie
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
 • Štruktúrované kabelážne systémy
 • Telekomunikačné rozvody a zariadenia
 • Optické kostrové rozvody
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
 • Systém kontroly vstupu (SKV) 
 • Priemyselná televízia (CCTV)
 • Parkovací a navigačný systém, Turnikety
 • Dverový komunikačný systém