CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Lokácia
BRATISLAVA
Developer Projektu
ZIPP Bratislava
Stará Vajnorská 16, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Štruktúrované kabelážne systémy
  • Telekomunikačné rozvody a zariadenia
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Systém kontroly vstupu (SKV) 
  • Priemyselná televízia (CCTV)