ADMINISTRATÍVNY OBJEKT ORANGE

29_referencia_slaboprud_ornage_bb
ADMINISTRATÍVNY OBJEKT ORANGE
Lokácia
JEGOROVOVA ULICA, BANSKÁ BYSTRICA
Developer Projektu
ORANGE a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia všetkých slaboprúdových technológií
Realizácia nasledovných technologických súborov
 • Štruktúrovaná kabeláž cat.5e ŠK
 • Kostrová optická sieť
 • Elektrická požiarna signalizácia EPS
 • Detekcia CO v garážach CO
 • Plynový detekčný systém (kotolne) PDS
 • Systém kontroly vstupu SKV
 • Poplachový systém narušenia PSN
 • Systém priemyselnej televízie PTV
 • Ozvučenie, Evakuačný rozhlas DER
 • Pokrytie objektu signálom GSM pre Orange a T-Mobile
 • Umelé osvetlenie
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Meranie a regulácia
 • Areálové osvetlenie
 • Bleskozvod
 • Trafostanica