ABC (ABSOLUTE BUSINESS CENTER)

ABC (ABSOLUTE BUSINESS CENTER)
ABC (ABSOLUTE BUSINESS CENTER)
Lokácia
PLYNÁRENSKÁ ULICA, BRATISLAVA
Developer Projektu
Immocap Group, a.s.
Plynárenská 7/C, Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
  • Štruktúrované kabelážne systémy
  • Telekomunikačné rozvody a zariadenia
  • Optické kostrové rozvody
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Systém kontroly vstupu (SKV)