POLYFUNKČNÝ OBJEKT BRATISLAVA BUSINESS CENTER 1 PLUS

POLYFUNKČNÝ OBJEKT BRATISLAVA BUSINESS CENTER 1 PLUS
POLYFUNKČNÝ OBJEKT BRATISLAVA BUSINESS CENTER 1 PLUS
Lokácia
PLYNÁRENSKÁ UL.
Developer Projektu
CA Immobilien Anlagen AG
Mechelgasse 1, Vienna

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
 • Umelé a núdzové osvetlenie
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Výroba el. rozvádzačov
 • EIB / Bticino Inteligentná elektroinštalácia
 • Náhradný zdroj  el. energie (Diesel, UPS, CBS)
 • Trafostanica
 • Vonkajšie a areálové rozvody NN
 • Rozvody a technológia VN
 • Areálové osvetlenie
Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí
 • Štruktúrované kabelážne systémy 
 • Telekomunikačné rozvody a zariadenia 
 • Optické kostrové rozvody
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
 • Systém kontroly vstupu (SKV) 
 • Priemyselná televízia (CCTV)
 • Parkovací systém, Turnikety
 • Dverový komunikačný systém