Obytný súbor BORY HOME I

Obytný súbor BORY HOME I
Obytný súbor BORY HOME I
Lokácia
Bratislava
Developer Projektu
PENTA GROUP Bory Home s.r.o.
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL, spol. s r.o.

Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  • Umelé a núdzové osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Výroba el. rozvádzačov
  • Náhradný zdroj  el. energie (UPS)

 

Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  • Slaboprúdové rozvody
  • Domový komunikačný systém
  • Zabezpečovací systém
  • Kamerový systém
Komplexná servisná podpora